AKTUALNOŚCI

Chłodnia Białystok

AKTUALNOŚCI

CERTYFIKAT IFS FOOD

Od  2013 r. Chłodnia Białystok S.A. posiada międzynarodowy  certyfikat  bezpieczeństwa żywności IFS Food.

Adres

Chłodnia Białystok S.A.

ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok

NIP: 9661704429

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000186112, wysokość kapitału zakładowego: 11.800.000 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 11.800.000 zł.

 

Kontakt