DLA AKCJONARIUSZY

Chłodnia Białystok

DLA AKCJONARIUSZY

Informacje dla akcjonariuszy

W tym miejscu zamieszczane są wymagane przez prawo lub Statut Spółki ogłoszenia (zgodnie z art. 5 § 5 Kodeks spółek handlowych).

Adres

Chłodnia Białystok S.A.

ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok

NIP: 9661704429

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000186112, wysokość kapitału zakładowego: 11.800.000 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 11.800.000 zł.

 

Kontakt