KONTAKT

Chłodnia Białystok

KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

Siedziba firmy

ul.Pozioma 4
15-558 Białystok
tel: +48 85 74 79 600
fax: +48 85 74 79 604

REGON: 052222237
NIP: 9661704429
KRS: 0000186112

Dział sprzedaży i zakupów

+48 85 74 79 610

E-mail

biuro@chlodnia-bialystok.com.pl

Wyślij wiadomość

Adres

Chłodnia Białystok S.A.

ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok

NIP: 9661704429

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000186112, wysokość kapitału zakładowego: 11.800.000 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 11.800.000 zł.

 

Kontakt

KOMUNIKAT - COVID-19

Chłodnia Białystok S.A. informuje ,że w związku z pandemią COVID-19, w naszym zakładzie stosuje się zaostrzone procedury bezpieczeństwa na każdym etapie procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego oraz ochrony zdrowia naszych Pracowników i Klientów.